A családi vállalkozások utódlási kérdései

Sándor Zsolt (2018) A családi vállalkozások utódlási kérdései. Pénzügyi és Számviteli Kar.

[img] PDF
szakdolg szs 180516.pdf
Hozzáférés joga: Csak az archívum karbantartója nyithatja meg (titkosított dolgozat - engedéllyel) until 2019. Április 30..

Download (3MB)
[img] PDF
nyilatkozat.pdf
Hozzáférés joga: Csak az archívum karbantartója nyithatja meg (titkosított dolgozat - engedéllyel) until 2019. Április 30..

Download (25kB)
[img] PDF
titkosítás.pdf
Hozzáférés joga: Csak az archívum karbantartója nyithatja meg (titkosított dolgozat - engedéllyel) until 2023. Május 16..

Download (55kB)

Absztrakt (kivonat)

A családi vállalkozások utódlási kérdései Sándor Zsolt Mérnök-közgazdász szak (esti) A tanulmányom célja annak a vizsgálata, hogy egy többgenerációs és hazai piacra szolgáltatást nyújtó vállalkozás esetében, miképpen mutatható ki a családi vállalkozás szakirodalomban tárgyalt jellegzetességei, milyen sajátosságok mutathatók ki a generációváltással kapcsolatban. Három családi vállalkozás tulajdonos- vezetőjével, mérnöki munkám során alakult ki munka kapcsolat. Cégükről esettanulmányt készítettem, objektív és szubjektív indikátorok felvételével. A vizsgálatba bevont vállalkozások és tevékenységi területük és helyzetük a generációváltás tekintetében az alábbi: Gyetvai Zrt. Építőipari fővállalkozás, ingatlan bérbeadása, értékesítése A jelenlegi tulajdonos-cégvezető (Ötvenkét éves, négy gyerek) édesapja húsz évvel ezelőtti halála után vette át egy új cégben az édesapa projektjeit, eszközeit. A családban van kiválasztott utódjelöltje, de nem nevezi meg. eVisit kft Egészségügyhöz köthető szolgáltatások (HR, informatika, piackutatás) A jelenlegi tulajdonos-cégvezető (Negyvenöt éves, öt gyerek) az elmúlt két évben vette át édesapjától a cég irányítását és már megnevezte öccsét, mint utódját. Ferox Bt Közös képviselet A jelenlegi tulajdonos-cégvezető (Hatvan éves, két gyerek) öt év múlva tervezi, hogy nyugdíjba meg, nincs kiválasztott utódjelöltje. Nem zárja ki, hogy egy családon kívüli részére a cégben részesedését eladja. A tanulmányom az alábbi kérdések megválaszolására irányul a vizsgált vállalkozások vonatkozásában: • A családi vállalkozást a nem családi vállalkozástól megkülönböztető jellemzők, megőrzése célja-e a családtag cégvezetőnek, tulajdonosnak? • A pénzügyi mutatók, milyen mértékig alkalmasak a családi vállalkozás sikerességének megítélésre? Melyik mutatót értékeli a legmeghatározóbbnak a cég vezetője, aki egyben családtag? • Melyek az átadó legfontosabb szempontjai a generációváltás folyamatában? • Melyek a generációváltás legjelentősebbnek tekinthető faktorai? Szakdolgozatom keretében elkészített esettanulmányokhoz kapcsolódóan vizsgáltam és esettanulmányban tártam föl az alábbi tényezők hatását a generációváltásra. • A cégstruktúrát, cégvezetést, technológiát érintő innováció-menedzsment kérdése; • Földrajzi környezetbe történt beágyazottság. • Családmodell, kapcsolata a generációváltással és family governance-vel • Gyerekszám egy családon belül és generációváltás kapcsolata A családi vállalkozásokhoz kapcsolható objektív indikátorokként vizsgáltam a cégre jellemző pénzügyi számviteli mutatókat. A szakirodalom alapján gyűjtöttem össze, hogy a családi és nem családi vállalkozások milyen jellemzők alapján különíthetők el és milyen modellekkel írható le a családi vállalkozás, ill. a családtagok és vállalkozás viszonya. Az Olson-féle „Circumplex-modell” a családokat a kohézió és adaptivitás alapján sorolja csoportba . A család, a tulajdonosi kör és vállalkozás viszonyát az un családi vállalkozás három körös modellje tárgyalja A családi vállalkozások erőforrás-alapú megközelítésének egyik jellegzetes szakirodalmi vonulatát adja’familiness’ fogalom szerepének vizsgálata. Az általános szakirodalom ismertetését követően, a szakdolgozat tárgyalja a három vizsgált családi vállalkozásról készített esettanulmányt, mely a vállalkozás és cégvezető bemutatásából, objektív és szubjektív indikátorok táblázatos összefoglalásából áll. A bemutatáshoz interjút készítettem, mely kérdéseit a szakdolgozat melléklete tartalmazza. A bemutatás tartalmazza a vállalkozás történetét, eredményeit, és a cégvezető álláspontját családról, társadalmi elkötelezettségről, az innovációról és generációváltásról. A szakdolgozat további fejezetei a három családi vállalkozás és bennük megvalósult és tervezett generációváltás sajátosságait hasonlítja össze. Az összehasonlító-vizsgálat tárgyát képezi ezen belül az alábbi tényezők szerepe: a cég vezetőjének családi viszonyai, továbbá a képzettsége, vallásossága, közösségi szerepvállalása, a szocio-emocionális vagyonhoz való viszonya, ennek tudatos megőrzésének szándéka. A pénzügyi mutatók összehasonlítása megmutatta, hogy a vállalkozások számára, mint azt a vezetők is elmondták a likviditási mutatók a lényegesek és tőke és eszközhatékonyság „másodlagos”. A továbbiakban a szakdolgozat a hazai szakirodalom megállapításainak és az esettanulmány tárgyát képező családi vállalkozások sajátosságainak a viszonyát tárgyalja; a Budapest LAB , munkatársi létszámra, innovációhoz való viszonyra, további szerzők, családi és céges vagyon összemosódására, family governance-re, családon belüli vitarendezésre tett megállapításait állítja párhuzamba az esettanulmányok tárgyát képező családokban kialakult helyzettel. A lezárás javaslatot tartalmaz további vizsgálatokra tekintettel hazai demográfiai viszonyokra és a vizsgált vállalkozások vonatkozásában összefoglalja kutatási kérdésekre adott választ; megállapításokat tesz: • Egyes esetben tapasztaltam azt a tulajdonosi szándékot, hogy a saját tulajdonú családi vállalkozásból a családi vállalkozásra jellemző sajátosságok "tűnjenek el", azon túl, hogy a tulajdonosi kört és/vagy menedzsmentet vérségi kötelék fűzi össze. • A vizsgált vállalkozások főbb pénzügyi mutatói, elemzői szemszögből, nem alapozzák meg a tulajdonosok véleményét hogy a vállalkozás sikeres. Az elsődleges számára az, hogy eltartják-e a benne dolgozó családtagokat, barátokat és fizetőképességük biztosított-e. • Legmeghatározóbb szempontoknak mutatkozott a generációváltásban, hogy az átadás családon belül történjen, az átadás folyamán a vállalkozás fizetőképes maradjon, ne legyen szüksége hitelre, az átvevőt az érintett partnerek elfogadják • A kiterjedt, összetartó család és jelentős szoció-emocionális vagyon a családi vállalkozások generációváltásának lényeges pozitív faktora. Egyik vagy a másik faktor hiánya estén az átadónak, amennyiben tudatosan meg akarja a vállalkozás családi jellegét őrizni, eseti stratégiát kell kidolgozni.

Magyar cím

A családi vállalkozások utódlási kérdései

Intézmény

Budapesti Gazdasági Főiskola

Kar

Pénzügyi és Számviteli Kar

Tanszék

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Mérnök - közgazdász (esti)

Konzulens(ek)

Konzulens neveKonzulens típusaBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr. Németh SzilárdNEM RÉSZLETEZETTadjuntusNemeth.Szilard@uni-bge.hu

Mű típusa: záródolgozat
Kulcsszavak: Családi vállalkozás, Esettanulmány, pénzügyi mutatók
Felhasználói azonosító szám (ID): Sándor Zsolt
Dátum: 2018. Máj. 16. 16:12
Utolsó módosítás: 2018. Máj. 16. 16:12

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet